Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis: Výsledky 13. zasedání EŘV

  1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

  Vážení žadatelé,

  ve dnech 30.-31.5.2022 jednali v Jičíně členové EŘV na svém 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na 13. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 24 mikroprojektů, přičemž z tohoto počtu bylo na výboru schváleno k financování 22 projektů (16 mikroprojektů “zjednodušených” a 6 mikroprojektů “klasických”).

  Více informací a přehled schválených mikroprojektů najdete v sekci Schválené projekty.

  Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!

  Sekretariát FMP