Přeskočit na obsah

Region Beskydy: Příjem mikroprojektů Fondu v ER Beskydy ukončen

  Příjem mikroprojektů do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 je UKONČEN. Euroregionální řídící výbor FMP schválil k financování 14 mikroprojektů s celkovou dotací ve výši cca 177 tis. EUR. Všechny dosud realizované mikroprojekty včetně nově schválených mikroprojektů musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022, kdy končí realizace mikroprojektů v rámci Fondu MP v ER Beskydy. 

  V rámci 16. kola výzvy bylo předloženo 14 mikroprojektů. Pět mikroprojektů v PO 2 a devět mikroprojektů v PO 4. Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na svém zasedání 03.06.2022, které proběhlo prezenční formou ve Frýdlantu nad Ostravicí, schválil všechny předložené mikroprojekty.  Osm mikroprojektů bylo schváleno bez podmínek, šest miikroprojektů bylo schváleno s drobnými podmínkami. Více informací o schválených mikroprojektech naleznete na https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2014-2020/seznam-realizovanych-mikroprojektu

  Členům výboru byly v průběhu zasedání prezentovány výsledky již zrealizovaných a ukončených mikroprojektů. Účastníci z Polska i České republiky si prohlédli výsledky těchto mikroprojektů:

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0000712, projekt typu A s názvem „Vzájemnou spolupráci ke vzájemnému poznaní: Pszczyna-Paskov“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001726, projekt typu C s názvem „Rozšíření stálých expozic paskovského zámku“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002346, projekt typu C s názvem „Rozšíření výletiště ve Vojkovicích“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002343, projekt typu C s názvem „Radegastové toulky“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002929, projekt typu A s názvem „Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002635, projekt typu C s názvem „Po stopách historie 1“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002811, projekt typu A s názvem „Víra a historie – naše společné dědictví“

  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002501, projekt typu C s názvem „Za kulturou přes hranice“

  Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.