Přeskočit na obsah

Euroregion Silesia: Zveřejnění „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027“ k připomínkování

    Dokument „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027“ vytváří rámec pro další systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia. Představuje také výchozí dokument pro Fond malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci nového programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Strategický dokument byl zpracován v rámci projektu „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky“ a na jeho zpracování se podíleli pracovníci obou sekretariátů Euroregionu Silesia, odborníci z obou stran hranice a společná česko-polská pracovní skupina. Následně byl dokument předložen k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu fondů a regionální politiky PR. Nyní je možné se s tímto strategickým dokumentem seznámit a zaslat na náš sekretariát v termínu do 23. 6. 2022 jakékoli připomínky. Dokument najdete zde.