Přeskočit na obsah

Euroregion Beskydy: Inspirovali jsme se v polské části Euroregionu Beskydy

    Na přelomu května a června se uskutečnila dvoudenní studijní cesta zástupců měst a obcí sdružení Region Beskydy do polské části Euroregionu Beskydy. V rámci cesty byly účastníkům prezentovány výsledky a výstupy realizovaných projektů přeshraniční spolupráce, především projekty investičního charakteru zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v Beskydech.

    Region Beskydy ve spolupráci se polským sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Białej uspořádal studijní cestu za projekty přeshraniční spolupráce. Cílem cesty bylo představit již realizované projektové záměry a tím inspirovat osoby podílející se na implementaci projektů. „Spousta nápadů byla v minulosti uvedena do života a je tedy lepší učit se na příkladech, učit se z chyb jiných, než chyby opakovat“, uvedla manažerka sdružení Region Beskydy paní Dagmar Valášková.

    Studijní cesta byla zahájena ve Frýdlantu nad Ostravicí prohlídkou projektů realizovaných v posledních třech letech s cílem posílit cestovní ruch a vytvořit podmínky pro trávení volného času ve městě. Mezi představenými projekty nechyběl dopravní terminál, odpočinková zóna s dětským hřištěm v centru města, fit relax zóna u řeky nebo připravovaná galerie smaltu pod širým nebem. Další zastávkou cesty byla Turzovka. Zástupci měst a obcí Regionu Beskydy si prohlédli přírodní amfiteátr rekonstruovaný v rámci slovensko-českých malých projektů. V Polsku si účastníci prohlédli řadu zajímavých míst. K nejzajímavějším zastávkám patřila obec Milóvka se zrekonstruovaným informačním centrem a řadou dalších realizovaných projektů a město Źywiec s upraveným patiem knihovny. Inspiraci pro úpravu vnitřního dvora knihovny si realizátoři vypůjčili v knize Alenka v říši divů. Bielsko-Biała uchvátila účastníky pohádkovou stezkou za sochami kreslených postaviček, které vznikly ve zdejším studiu kresleného filmu. V závěru infocesty nesměla chybět prohlídka Pszczyny, historického i přírodního klenotu polské části Euroregionu Beskydy.  

    Studijní cesta byla realizována v rámci projektu „Učíme se u sousedů“/ „Uczymy się u sąsiadów“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003227, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.