Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví vítá nového člena

    Správní Rada Euroregionu Pomoraví na svém zasedání 16. 6. 2022 ve Vyškově schválila vstup městyse Křtiny do EUPO. Křtiny se tak staly 71. členem Euroregionu a rozšířily tím bohatou nabídku na přeshraniční spolupráci, jak pro naše rakouské, ale i slovenské partnery.