Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Projektový tým se setkal na Slovensku (CZ/FMP/11b/10/140)

    Dne 19. června 2022 se ve slovenských Kopčanech setkal projektový tým, který realizuje pro Euroregion Pomoraví projekt “Sdílejme zkušenosti” – CZ/FMP/11b/10/140.

    Jde o sérii kulatých stolů a exkurzí pro jihomoravské a záhorácké starosty v rámci Fondu malých projektů Programu Interreg V A na česko-slovenské hranci. Skupiny 15 starostů z obou pohraničních oblastí se bude setkávat až do března 2023 a vyměňovat si zkušenosti z různých oblastí veřejného života, jako je například podpora odpadového hospodářství, zadržování vody v krajině, podpora drobných podnikatelů v cestovním ruchu, udržovaní historických tradic, podpora spolkového života, kultury a folklóru, udržitelný rozvoj bio vinařství atd.

    Rozpočet projektu je více než 19 tisíc eur s tím, že 85% je dotace Evropské Unie.