Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Členství v Monitorovacím výboru programu Interreg VI-A AT/CZ

    Vzhledem ke skutečnosti, že dne 16. 6. 2022 byl v Bruselu schválen Program přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A Česká Republika -Rakousko pro období 2021-2028, jmenoval k 1. 7. 2022 místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zástupce Euroregionu Pomoraví do české části Monitorovacího výboru Programu.

    Jde o místostarostu Znojma, pana Lukáše Davida a pana Richarda Zemánka, místostarostu Břeclavi. Hlavní náplní činnosti našich zástupců v tomto rozhodovacím orgánu je podpora výběru nejlepších z předložených projektů, věcné a objektivní ověřování účinnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků a v neposlední řadě i navrhování případných úprav Programu. K naplňování daných aktivit popřál ministr oběma představitelům, které navrhla Správní Rada Euroregionu, mnoho úspěchů.
    Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví osobně předal jmenovací dekret panu Richardu Zemánkovi a panu Lukáši Davidovi jej odeslal spolu s osobním dopisem.