Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Příprava prvních kulatých stolů v rámci projektu EUPO financovaného z FMP – Sdílejme zkušenosti

    Dne 30. 8. 2022 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar potkal s místostarostou Ratíškovic, aby společně projednali logistické a věcné zabezpečení nadcházejících kulatých stolů ve Vacenovicích a Starém Poddvorově v rámci společného česko-slovenského projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” – CZ/FMP/11b/10/140, podpořeného ze zdrojů EU Programu Interreg. 

    V daném projektu jsou dominantně zapojeni zástupci členských obcí EUPO z jižní části jihomoravského regionu a představitelé samospráv z partnerského Trnavského kraje.