Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: První kulatý stůl v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” – Habáni, součást historie na česko-slovenském pomezí

    Dne 1. 9. 2022 proběhl první kulatý stůl projektu FMP ČR-Slovensko „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140 ve Vacenovicích věnovaný společné historii Habánů na slovensko-moravském pomezí. Přítomní si vyslechli informace o historii Habánů ve Vacenovicích, o společném česko-slovenském přeshraničním projektu se slovenským Sobotišťom, prohlédli si tzv. Habánsky sklep – muzeum, které vzniklo jako výsledek bilaterálního projektu. A setkání přispělo taky k užšímu navázaní kontaktů mezi účastníky, co je taky velkou devizou projektu.