Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Prezentoval Euroregion studentům

    Dne 12. 9. 2022 vystoupil s prezentací Euroregionu Pomoraví jeho výkonný ředitel na semináři „Partnerství měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje“ v sále Rady na Nové radnici v Brně. Seminář realizovala VŠ polytechnická Jihlava a Donau Universitat Krems v rámci projektu česko-rakouského Fondu malých projektů.

    Vladimír Gašpar zdůraznil důležitost Euroregionu pro rozvoj přeshraniční spolupráce zejména se samosprávami v Dolním Rakousku a Trnavském kraji v oblasti síťování mezi obcemi a organizacemi širokého spektra, a také v záležitostech cestovního ruchu a kultury.

    Přítomným rakouským a českým studentům přednášeli o přeshraniční spolupráci také zástupci Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a předseda DSO Cyklostezka Brno – Vídeň. V rámci prezentací byla ilustrována široká škála vnějších vztahů, které v rámci jižní Moravy existovaly a existují.