Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Finalizace Deklarace o česko-slovenské přeshraniční spolupráci

    Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 13. 9. 2022 malebnou slovenskou obec Cífer, kde sídlí Mikroregion 11 Plus, jeden z partnerů Euroregionu Pomoraví pro realizaci Programu INTERREG VI-A Česká republika – Slovensko. Vysvětlil předsedovi Mikroregionu a zároveň starostovi obce Cífer Marošovi Saganovi záměry Euroregionu s cíli a celkovou filozofii v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce.

    Součástí schůzky bylo i podepsání Deklarace o rozvoji spolupráce mezi Euroregionem Pomoraví a třemi seskupeními lokálních samospráv, včetně Mikroregionu 11 Plus. 

    Tato Deklarace konstatuje, že 74 členských obcí Euroregionu Pomoraví a 55 obcí z různých částí Trnavského samostatného kraje chtějí rozvíjet společně přeshraniční spolupráci v plánovacím období 2021 – 2028 a čerpat zdroje z EU fondů. Zástupci téměř 130 obcí na slovensko-českém pomezí chtějí mít i své místo v Monitorovacím výboru Interreg, kde se společné přeshraniční projektové záměry diskutují a schvalují.