Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Exkurze na sběrném dvoře Ratíškovice v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” – Moderní odpadové hospodářství

    V rámci realizace projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” CZ/FMP/11b/10/140 se dne 6. 10. 2022 uskutečnila první ze dvou exkurzí pro účastníky projektu. Šlo o návštěvu sběrného dvora v Ratíškovicích, který si za dobu své existence získal velmi slušné renomé v rámci celého mikroregionu. Exkurzí prováděl a cenné informace poskytoval místostarosta obce Radim Šťastný. Ocenil, že část technického vybavení, která byla pořízená z národních programů v oblasti ochrany životního prostředí, poskytuje cenné služby při kompostování a slouží tak občanům obce. V rámci diskuse byla zodpovězena spousta otázek na chod sběrného dvora, využití technického zázemí, fungování systému tříděného odpadu a ekonomiky fungování sběrného dvora jako organizace přímo napojené na obec. Na akci byli přítomni i zástupci partnerského slovenského regionu z Kopčan a okolí.