Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: 25. výročí založení původního Euroregionu Pomoraví

    Dne 1. 12. 2022 uspořádal předseda Parlamentu země Dolní Rakousko Karl Wilfing v Mistelbachu slavnostní jednání k 25. výročí založení původního Euroregionu Pomoraví. Jednání předcházel pracovní oběd na místě, kde se přesně před 25 lety sešli signatáři Memoranda o přeshraniční spolupráci mezi jižní Moravou, slovenským Záhořím a dolnorakouským Weinviertlem. 

    Za jihomoravskou stranu byli přítomní bývalý starosta Břeclavi a dlouholetý předseda SOM JM Miroslav Ondruš a výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar, za dolnorakouskou stranu předseda Parlamentu a bývalý starosta Poysdorfu Karl Wilfing a bývalý vedoucí Regionálního managementu Weinviertel Hermann Hansy a Záhorie mělo zastoupení v Michalovi Srholcovi, bývalém starostovi Skalice a bývalém manažerovi Sdružení Záhorie Jánovi Hladíkovi.

    Na jednání si přítomní připomenuli historii založení Euroregionu Pomoraví, společné projekty, mezi kterými vyčníval projekt mládežnického Parlamentu. V rámci diskuse se vzpomínalo i na tradiční „Eurotagung“, kterých se zúčastnilo mnoho známých osobností veřejného života, přičemž v paměti zůstalo hluboko filozofické vystoupení Karla Schwarzenberga ohledně budoucnosti Evropské unie a roli středoevropských státu v ní. Účastníci diskuse vyslechli i informaci o přípravě nového programu Interreg pro česko-rakouské pohraničí.