Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Čtvrtý kulatý stůl v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” na téma “Ochrana společného přírodního bohatství – Bílé Karpaty”

    Dne 7. 12. 2022 se uskutečnil v Malé Vrbce v pořadí čtvrtý kulatý stůl projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140, tentokrát k problematice ochrany životního prostředí v regionu CHKO Bílé Karpaty. 

    Hlavním přednášejícím byl starosta obce Igor Vavřík, který se už mnoho let věnuje i šetrnému zemědělství a ekologické živočišní výrobě. Poukázal na problémy sedláků v regionu, ubývající množství lidí v zemědělské výrobě, neochotu mladých lidí zůstávat na malých vesnicích a věnovat se tradičním činnostem apod. 

    Velkým vkladem pro průběh kulatého stolu byla vystoupení zástupců CHKO Bílé Karpaty, ředitelky, jejího zástupce a přednáška pana Libora Ambrozka, která fundovaně a věcně popsala aktivity v CHKO Bílé Karpaty, konkrétní projekty na ochranu biodiverzity, propojení obcí a ekologů, možnosti dotačních titulů pro veřejné aktivity v obcích regionu. Po úvodních přednáškách následovala velmi otevřená diskuse o užitečnosti ochranných opatření v CHKO, rozdílech v legislativě obou zemí, možnostech transferu dobrých zkušeností z české na slovenskou stranu a naopak. Několikrát byl oceněn vstřícný postoj CHKO, jeho vedení k potřebám obcí v oblasti Bílých Karpat, úzká spolupráce mezi pracovníky CHKO a veřejnou správou v regionu i cílevědomé kroky k zachování specifické fauny a flóry Bílých Karpat.