Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Pátý kulatý stůl v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” – Obec a moderní odpadové hospodářství

    Dne 9. 12. 2022 se uskutečnil v architektonicky oceňované dřevostavbě Spolkového domu v Ratíškovicích v pořadí pátý kulatý stůl projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140, tentokrát k problematice odpadového hospodářství a aktivit obce s tím spojených. 

    Samotný kulatý stůl uvedl výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví Vladimír Gašpar, který obeznámil účastníky se zaměřeným celého projektu, filozofii kulatých stolů a aktivitami Euroregionu Pomoraví a slovenského partnera (Partnerstva pre Horné Záhorie) v roce 2023. Dále uvedl přítomné do problematiky odpadového hospodářství Radim Šťastný, bývalý místostarosta obce. 

    Navázal na exkurzi na samotném sběrném dvoře v Ratíškovicích, která proběhla dne 6. 10. 2022. Popsal fungovaní obce směrem k odpadům, financování činností spojených s efektivním fungováním sběrného dvora, hospodařením kompostárny, která je součástí sběrného dvora, komunikací mezi vedením obce a občany. Poukázal na úskalí současné vyhlášky o skládkování a nutnosti do budoucna maximálně třídit odpad na všech úrovních. Výše uvedené body vyvolaly živou diskusi a pro mnohé účastníky bylo i důvodem k zamyšlení nad způsobem zacházení z různými druhy odpadu a nutností osvěty všech vrstev obyvatelstva v oblasti třídění a separace odpadu.

    Před akcí se sešel i projektový tým na krátkou pracovní schůzku ohledně logistiky k dalším kulatým stolům, zejména těm na slovenské straně, a k jejich obsahu. R. Šťastný provedl účastníky kulatého stolu Spolkovým domem.