Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Sedmý kulatý stůl v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” na téma “Ochrana vody v krajině”

    Dne 12. ledna 2023 se uskutečnil v Nové Lhotě na Horňácku v pořadí sedmý kulatý stůl projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140, tentokrát k problematice ochrany vody v krajině.

    Hlavním přednášejícím byl dlouholetý a velmi zkušený starosta Nové Lhoty Mgr. Antonín Okénka. Pan starosta nejdříve podal přítomným informace o obci, včetně základních statistických dat ohledně počtu obyvatel, katastru a základní infrastruktuře.

    S velkou pozorností se potkala prezentace o široké škále mezinárodních i bilaterálních projektů, ve kterých byla a je počtem obyvatel neveliká obec zapojena. Podstatným základem ve všech případech byla koncepčnost realizovaných projektů. Obec totiž iniciuje své aktivity na dlouhodobé koncepci územního rozvoje, na které se podílel široký okruh expertů z Mendlovy univerzity, CHKO Bílé Karpaty a především místní obyvatelé. Udržení vody v obci a na jejím katastru je spojené s protierozními opatřeními a taktéž snahou o ochranu lesa a vysazování krajině přátelských stromů a keřů. Čisté životní prostředí je velkým lákadlem pro rozvoj ekologické turistiky a cykloturistiky. Výbornou značkou kvality prostředí na Horňácku jsou už dnes velmi známé bio čaje, které obce Horňácka už mnoho let dělají.

    V rámci diskuse zazněla pochvalná slova k tomu, že obec s relativně malým rozpočtem dokáže realizovat mnohé finančně náročné investiční akce. Starosta to komentoval tím, že je obec schopna vhodně kombinovat různé dotační tituly s podporou ze strany Jihomoravského kraje. A taky v tom hraje důležitou úlohu kontinuita ve vedení obce, znalost problematiky a koncepční přístup k problémům obce a jejích obyvatel. Účastníci také konstatovali, že rozsah investičních aktivit je rozdílný na obou stranách hranice, což je zejména z důvodu jiného objemu RUD pro obce v ČR a SR.

    Kulatý stůl v Nové Lhotě reagoval na vážné aktuální výzvy samospráv – sociální i ekonomické, a poskytl inspiraci pro možné ekologické aktivity, které se můžou stát vhodným základem třeba i pro společné projekty do přeshraniční česko-slovenské spolupráce.