Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Asistence pro členskou obec

    Dne 4. 2. 2023 se v rámci významné společenské akce v Hustopečích setkali zástupci Euroregionu Pomoraví (dále EUPO) s vedením města Hustopeče k projednání aktuálních možností přeshraniční spolupráce v roce 2023. 

    Předseda Správní rady EUPO a náměstek hejtmana JMK Jan Zámečník požádal Hanu Potměšilovou, starostku města Hustopeče a Josefa Horáka, místostarostu města Hustopeče o stručné představení záměrů města v přeshraniční spolupráci pro nejbližší období. 

    Hustopeče mají dlouholetou spolupráci se slovenskou obcí Habovka, která se nachází na území Žilinského kraje. Tam se předpokládá pokračování v realizaci menších projektů FMP CZ/SK v oblasti sakrálních památek a dále je zájem o aktivity ze sféry ochrany životního prostředí, výsadby stromů a ekologické výchovy. Rýsuje se možnost tzv. velkého projektu pro rekonstrukci menší nemovitosti ve vlastnictví obce, pro kterou se hledá smysluplná náplň. Výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar přislíbil pomoc při hledání vhodného partnera v trnavském regionu – obcí, které vyjádřily zájem o přeshraniční spolupráci a společné projekty.

    (Na fotce zleva: H. Potměšilová, J. Horák, J. Zámečník a Z. Háder, ředitel akce Hustopečské skákání – prestižní atletická TOP 10 série World Indoor Tour – Silver meeting ve skoku do výšky)