Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Účast na konferenci zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů

    Jedním z nejpalčivějších komunálních témat veřejného sektoru je nakládání s odpady. Právě odpadovému hospodářství a příkladům dobré praxe se 15. 3. 2023 věnovala konference v Jihlavě.

    Kraj Vysočina je v tomto tématu velice aktivní, což dokládalo hned několik příspěvků. Podpoře separace odpadu je například věnován jeden z krajských dotačních programů, anebo kraj sám organizuje akci Čistá Vysočina, kterou se například inspirovali celostátní organizátoři akce Ukliďme Česko. Energetická agentura Vysočiny dále v minulých 3 letech realizovala projekt CEWA na edukativní a metodické činnosti, v kterém například za použití certifikované metodiky zjistila, že se v komunálním odpadu nachází pouze asi 6 % nevytříděného papíru, 6 % plastu, ale až 30 % bioodpadu. Zároveň komunální odpad již dnes obsahuje asi 50 % dále nevytříditelného odpadu.

    Další prezentace byla o způsobu nakládání s potravinami a jejich potenciál poskytnutí potravinovým bankám – zde konkrétně v Ledči nad Sázavou sloužící celému kraji. Problematikou třídění baterií se v Česku zabývají z většiny pouze 2 společnosti, které poskytují servis mj. sběrným dvorům. Ty musí k třídění využívat speciálních nádob s technologií eliminující riziko zahoření nebo úniku materiálu. Příspěvky se také věnovaly zpracování papírového odpadu pro výrobu obalových materiálů pro vejce nebo textilu pro výrobu městského mobiliáře. Celý blok pak patřil edukativním aktivitám, které podporují jak výchovu k netvoření odpadu, anebo ke správnému třídění.

    Vzhledem k různorodosti dnešních obalů se totiž nejedná o samozřejmou znalost a v konkrétních detailech pomohou jen specializované materiály, které jsou ale volně ke stažení a užití. Tematika odpadu je komplexní oblastí přístupu k životu občana i obce, ale i ekonomiky. I proto se příspěvky prezentované na konferenci budou stále četněji a přirozeněji objevovat ve společenských debatách a EUPO je na to se svými obcemi připraven.