Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Jednání administrátorů FMP

    Dne 22. března 2023 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar zúčastnil pracovního jednání k přípravě administrace Fondu malých projektů v rámci programu Interreg přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika. Jednání, které se uskutečnilo v dolnorakouském Zwettlu, proběhlo za účastí zástupců jednatelů regionálních managementů z Dolního i Horní Rakouska a ředitelů Euroregionu Silva Nortica a Euroregionu Pomoraví.

    Diskuse se vedla především k právnímu rámci fungování budoucí administrace Fondu malých projektů, jednak pro oblast síťování (známější pod názvem people-to-people) a pro oblast cestovního ruchu a kultury. Obě strany se navzájem informovali o právních stanoviscích ohledně spolupráce veřejno-právních institucí, postavení jednotlivých expertů při přípravě a konzultování projektových záměrů, pořádání školení pro žadatele a vysvětlování struktury nákladů v rozpočtech jednotlivých projektů. 

    Všichni partneři, ke kterým se v rámci realizace programu FMP připojí i kraj Vysočina, si potvrdili připravenost podat obě žádosti o administraci v rámci první Výzvy Interreg. To by mohlo nastat v průběhu června 2023. Do té doby bude nutné domluvit se všemi zainteresovanými orgány a institucemi formát financování administrace, Směrnice pro žadatele, elektronickou verzi žádosti, harmonogram Výzev pro podávání tzv. malých projektů a pár dalších důležitých dokumentů. V průběhu dubna až května 2023 proběhne řada setkání s cílem vysvětlit, doladit a odsouhlasit stanoviska partnerů z 5 různých regionů tak, aby bylo možné už na konci tohoto roku přidělit první dotace pro tzv. malé projekty.