Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Zástupce EUPO na 21. jednání Národní stálé konference

    Dne 14. dubna 2023 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví jako zástupce Asociace euroregionů ČR zúčastnil v Plzni jednání pléna Národní stálé konference (NSK), kterého hlavním bodem byla podpora regionálního rozvoje, ať už prostřednictvím politiky soudržnosti nebo Národního plánu obnovy.

    Jednadvacáté plenární zasedání NSK řídil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který úvodem zdůraznil, že „Národní stálá konference si během své osmileté existence získala uznání jako platforma, na které spolu odborníci mluví o hlavních tématech regionální politiky. Tato instituce slouží nejen k přenosu informací od státu směrem k územním partnerům, ale také od územních partnerů ke státu. Jsme připraveni naslouchat požadavkům z území a co nejlépe zacílit podporu na řešení problémů, kterým kraje a obce čelí“.

    MMR prostřednictvím Národní stálé konference dlouhodobě usiluje o důsledné uplatňování principu územní dimenze. Jde o zacílení podpory podle specifik různých typů území a zohlednění jejich odlišných výchozích podmínek. To se už dnes do jisté míry daří také díky využití příslušných integrovaných nástrojů (Integrované územní investice a Komunitně vedený místní rozvoj) nebo Regionálních akčních plánů. Zástupce Euroregionu Pomoraví využil jednání pléna ke krátké prezentaci Asociace Euroregionů, která byla zaregistrovaná jako spolek v březnu 2023, ale v NSK už působí s hlasovacím právem už od začátku roku 2022.

    Snahou všech členů, zasedajících v NSK, je co nejlepší územní a tematické zacílení podpory – jak z evropských, tak z národních zdrojů, která má být v souladu s potřebami různých typů regionů, jako jsou například hospodářsky a sociálně ohrožená území, strukturálně postižené regiony nebo metropolitní oblasti, aglomerace a regionální centra podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Klíčové pro rozvoj různých typů území je také fungování místní samosprávy a vzájemná důvěra a komunikace všech zainteresovaných partnerů.

    Na webu MMR/územní dimenze v sekci Národní stálá konference ve složce 21. zasedání jsou k dispozici veškeré podklady ze zasedání.