Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Zástupce EUPO na akci k přeshraniční spolupráci se Slovenskem

  Dne 26. dubna 2023 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví zúčastnil ve slovenském Trenčíně síťovací akce k výzvám nového programového období 2021-2027 Interreg VI A Slovensko – Česká republika.

  Hlavním bodem bylo seznámit zájemce o budoucí přeshraniční projekty po obou stranách česko-slovenské hranice s podmínkami financování a okruhem podporovaných akcí.

  Takže, co je nejdůležitější vzkaz ze schůzky v Trenčíně?

  1. Výzva je uzavřená, tj. žadatel podává žádosti pouze v definovaném časovém rozmezí 26. 4. – 15. 9. 2023 (v Rakouském programu je výzva otevřená, tj. žádost můžete podat kdykoliv od počátku programu až do konce, resp. do vyčerpání alokace).
  1. Výzva Životní prostředí (klimatické změny) – 10,366 milionů eur – 100 % celkové alokace Programu (dále pouze alokace).
  1. Výzva Cestovní ruch a kultura – 25,84 milionů eur – 60 % alokace.
  1. Výzva Institucionální podpora – 4,784 milionů eur -100 % alokace.

  2. Výzva je plánovaná na období září – prosinec 2023 (to je termín např. pro žadatele, kteří si musí počkat třeba na malé projekty FMP).

  V minulosti byla podpora projektů ze strany EU 85 %, pro nové období je to pouze 80 %. Podpora ze státního rozpočtu bude 5 nebo 10 % podle právního statutu žadatele (tento údaj bude MMR ČR upřesňovat v každé výzvě zvlášť). Zbytek do 100 % financuje žadatel ze svých zdrojů.

  Pro zajímavost na slovenské straně je podpora EU stejná jako v ČR, ale státní rozpočet podpoří žadatele až z 12 % a u žadatelů, kde je zřizovatelem stát, tak je dotace 20 %, tudíž žadatel nemá žádné spolufinancování z vlastních zdrojů.

  Zúčastnění zástupci obcí, institucí, spolků, organizačních složek státu, kterých bylo celkem 90, kladli dotazy a vyjasňovali si možnosti formulování potenciálních projektových záměrů. Je důležité, že Řídící orgán Programu Interreg plánuje i regionální semináře v území, takže Euroregion Pomoraví v koordinaci s Krajským úřadem bude usilovat o konání některého ze seminářů na území Jihomoravského kraje. To by určitě umožnilo rozšířit počet budoucích zájemců o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, zejména s žadateli z Trnavského kraje.

  Jestliže hledáte možného partnera pro tento druh spolupráce a jste obcí z jižní Moravy, obraťte se na sekretariát Euroregionu Pomoraví s dotazem, rádi Vám ho zodpovíme. Kontakty najdete na: https://www.euroregion-pomoravi.cz/kontakty.