Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Návštěva Baťova kanálu

    Na pozvání předsedy Euroregionu Pomoraví a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jana Zámečníka opětoval předseda Dolnorakouského parlamentu Karlo Wilfing návštěvu a strávil celé odpoledne 19. července 2023 na Baťově kanálu. 

    Cesta proběhla na lodi, kterou poskytlo Povodí Moravy a účastníci absolvovali plavbu mezi přístavy Petrov a Veselí nad Moravou. Velký zájem vzbudily momenty v plavebních komorách Vnorovy I. a II. Rakouská část delegace se zajímala o historii vzniku vodního díla i o aktuální turistické využití téměř 60 kilometrové vodní cesty. Taktéž obdivovala flóru podél kanálu a turistickou infrastrukturu, které vznikla v posledních letech. Ocenila rekonstruované přístavy ve Strážnici a zejména ve Veselí.

    Na programu jednání bylo pokračování diskuse o budoucí spolupráci sousedních regionů v oblasti ochrany vody v krajině a možném využití přeshraničních fondů v oblasti klimatické změny. Schůzky se také zúčastnili zástupci partnerské organizace EUPO – Europaregion Weinviertel a expert pro otázky vody v Dolním Rakousku M. Angelmeier. Na straně zástupců jižní Moravy byly přítomni generální ředitel Povodí Moravy, výkonný ředitel výzkumné instituce Czech Globe, výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví a zástupci Krajského úřadu JMK.

    Kromě konstatování, že problém nedostatku vody trápí oba regiony, bylo jasně řečeno, že adaptace obyvatelstva, ale i hospodářské činnosti na celý komplex klimatických změn, je nezbytná. Obě strany zopakovaly zájem na hledání vhodných řešení i na sdílení zkušeností s efektivním využíváním vody a dalších opatřeních boje s klimatickou změnou. 

    Diskuse se vedla i k další spolupráci jak na úrovni vedení Dolního Rakouska a jižní Moravy, tak i mezi EUPO a Europaregionem Weinviertel v oblasti přeshraniční spolupráce Programu Interreg Česko – Rakousko. Závěrem oba představitelé, K. Wilfing i J. Zámečník, potvrdili shodu na pokračování odborné diskuse v nejbližších týdnech na úrovni ministrů, odpovídajících za řešeni záležitostí kolem klimatických změn.