Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Žádost o Fond malých projektů byla podána

  Příprava, které trvala bezmála 2 roky, dostala dnes dopoledne konkrétní podobu. Sekretariát Euroregionu Pomoraví dne 15. 8. 2023 oficiálně zaregistroval Žádost o Fond malých projektů pro oblast kultury a cestovního ruchu programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2021-2027. 

  EUPO, poté, co žádost projedná a schválí Monitorovací výbor Programu Interreg, bude vykonávat funkci Správce Fondu, ve kterém je alokováno celkem 2,150 miliónů EUR. Správce má 4 další regionální partnery, kterými jsou Jihočeská Silva Nortica, Sdružení obcí Vysočina, Regionální management Dolního Rakouska a hornorakouský regionální management. 

  Součástí Žádosti byla i Příručka pro žadatele, Jednací řád Regionálního monitorovacího výboru a hodnotící kritéria pro malé projekty. Mimo to připravili regionální partneři společně i Dohodu o spolupráci na administraci FMP pro oblast people-to-people a oblast kultura a cestovní ruch. Žádost podepsal statutár EUPO, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník.

  Pro žadatele budou organizovány semináře, na kterých se dozví o Fondu všechno, co budou potřebovat pro podání svého záměru. EUPO bude administrovat Fond pro přeshraniční aktivity v kultuře a cestovním ruchu, ale bude konzultovat i záměry projektů z FMP people-to-people, za který nese odpovědnost Jihočeská Silva Nortica. 

  Novinkou je, že ve FMP kultura a cestovní ruch bude možné podpořit i menší investiční akce. Finanční podpora projektu ze strany EU je 80 % a může dosáhnout až 40.000 EUR, kdy se na projektu finančně podílí oba partneři. V případě finančního podílu pouze jednoho partnera bude dotace maximálně 24.000 EUR.

  O žádosti FMP se bude rozhodovat na začátku prosince 2023 a dá se předpokládat, že první žádosti na podporu malých projektů si začnou zájemci podávat začátkem roku 2024. O podrobnostech budeme širokou veřejnost informovat.