Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Nová výkonná ředitelka Euroregionu Pomoraví

    Dne 15. ledna 2024 se ujala funkce výkonné ředitelky Euroregionu Pomoraví (EUPO) Mgr. Kateřina Matýšková.

    Přináší s sebou zkušenosti z veřejné správy i z privátní sféry. Zná dobře chod Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, nahlédla detailně i do fungování Evropské komise a dobře je seznámena i s aktivitami Magistrátu města Brna či inovačního ekosystému Jihomoravského kraje. Vystudovaná geografka zajisté přinese nové pohledy a svěží přístup k přeshraniční spolupráci na česko-rakouské i česko-slovenské hranici. Jak sama uvedla, „chce výrazněji přenést priority Jihomoravského kraje do činností EUPO“.

    Dosavadní vedoucí sekretariátu EUPO JUDr. Vladimír Gašpar se přesunul na pozici ředitele pro strategie, s tím, že se bude věnovat hlavně Fondu malých projektů ČR-Rakousko a strategickým záměrům, resp. projektům EUPO.

    Předseda Správní rady EUPO, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Zámečník popřál nové výkonné ředitelce mnoho úspěšných projektů, kreativitu a hodně energie při řízení tak dynamické organizace jakou je Euroregion Pomoraví. Upozornil také na aktuální velkou výzvu, kterou je půlroční předsednictví EUPO v Asociaci euroregionů ČR.