Přeskočit na obsah

AEČR: Mezinárodní konference o budoucnosti přeshraniční spolupráce

  Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé Euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity Euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa, který akcentoval regionální pohled a taky Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.

  Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovali IZS a horské službě; kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.

  Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice.

  V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR, které v prvním pololetí 2024 předsedá Euroregion Pomoraví.

  V Brně, 19.1.2024

  JUDr. Vladimír Gašpar