Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: Česko-německá komise pro hospodářství a turistiku projednala projektové záměry

  V EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ se sešla Česko-německá komise pro hospodářství a turistiku, aby pokračovala v podpoře vzájemné spolupráce.

  Dne 20.2.2024 pro toto jednání poskytla zázemí Sšt Most Velebudice a představila své projekty realizované v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů.

  Komise rovněž diskutovala o aktuálních projektových záměrech a jejich realizaci:

  📌Lokalizace, globálně myslet a lokálně jednat“. Projekt je zaměřen na podporu poskytování služeb v pohraničí pro malé a střední podniky.

  📌 dílčí aktivity projektu „Kariéra v Krušnohoří / Erzgebirge – Labora 2.0“ Ohk Chomutov

  📌„GreatWalks 2024-2025“ / putování českých a německých obyvatel po Krušnohoří, kteří se budou aktivně podílet na výběru zajímavých míst, které budou zdokumentovány.

  📌Projekt „Workshop odborníků na cestovní ruch středního Krušnohoří“ nabídne další vzdělávání odborníků ve společném příhraničí.

  Nad rámec formálních jednání měla komise také možnost odborné exkurze v celém prostoru areálu pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. Komise navštívila kompletní rekonstruované dílny praktického vyučování.