Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis: Aktuálně o nabídce programů přeshraniční spolupráce

    V EUROREGIONU GLACENSIS se 23. dubna konal inspirativní seminář na téma „Další nabídka programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR – Polsko“. Akce proběhla v Kulturním domě v Kvasinách za hojné účasti nejen zástupců členské základny sdružení Euroregionu Glacensis.

    Programem semináře byla přeshraniční a nadnárodní Evropská územní spolupráce, komunitární programy jako Erasmus+, Kreativní Evropa nebo Horizon Europe nebo programy donátorské, jako jsou Mezinárodní visegrádský fond, Norské fondy, aj. Na uvedené téma přednášel pan Ing. Roman Klíma z Královéhradeckého kraje. Činnost Eurocentrum Hradec Králové, komunitární program CERV nebo priority programů a výhled do budoucna po roce 2027 přítomným představila paní Mgr. Renata Černilovská.

    👉 Prezentace ze semináře jsou ke stažení na stránkách Euroregionu Glacensis: https://www.euro-glacensis.cz/clanky-aktualne-o-nabidce…