Přeskočit na obsah

Euroregiony

Euroregion Praděd: Valná hromada Euroregionu Praděd

  Dne 18.6.2021 se v Bruntále uskutečnilo zasedání Valné hromady Euroregionu Praděd, na kterém byli členové seznámeni s činností euroregionu v roce 2020 a informování o současných aktivitách. Valná hromada rozhodla o udělení čestného členství Ing. Zdeňku Jarmarovi a Mgr. Petru Procházkovi, za jejich aktivní a dlouholetou práci v Euroregionu… Číst dále »Euroregion Praděd: Valná hromada Euroregionu Praděd

  Euroregion Praděd: INFORMACE Z 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

   Dne 20.5.2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 13. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR. Do 13. kola bylo na české straně předloženo celkem 9 projektových žádostí, ze kterých… Číst dále »Euroregion Praděd: INFORMACE Z 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

   Sdružení obcí Vysočiny: Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina v oblasti odpadů

    Byla podepsána dohoda o spolupráci při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ na období 2021 – 2024. „Kraj Vysočina se Sdružením obcí Vysočiny bude spolupracovat na zjištění potřeb obcí v odpadovém hospodářství i na návrhu řešení včetně definování opatření a nutných investic… Číst dále »Sdružení obcí Vysočiny: Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina v oblasti odpadů

    Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

     Dnes jsme se opět sešli se všemi euroregiony, abychom pokračovali ve spolupráci a výměně zkušeností podél celé české hranice. Máme mnoho společných témat a proto hlavním bodem jednání bylo vytvoření Asociace euroregionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve variantu volného seskupení bez právní formy.… Číst dále »Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ