Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří

Staňte se součástí německo-českého tábora na horské louce v Krušných horách! Registrace do 19.07.2022

  Společně s českou partnerskou organizací ČSOP Ophidia pořádá BUND Drážďany letos již podruhé česko-německý tábor Care4Nature. Od 15. do 21. srpna 2022 s námi můžete na týden vyrazit do Krušných hor a mít příležitost dozvědět se mnoho nového o péči o louky, poznat druhově bohaté horské loukyČíst dále »Staňte se součástí německo-českého tábora na horské louce v Krušných horách! Registrace do 19.07.2022

  Euroregion Krušnohoří: VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU 2022

   Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge předá v letošním roce již po třinácté Cenu Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge. Cena je určena osobnostem, které svojí angažovaností významným způsobem přispěly k udržení a rozvoji tradic Euroregionu Krušnohoří a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraničníČíst dále »Euroregion Krušnohoří: VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU 2022

   Euroregion Krušnohoří: VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

    Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří bylo schválení 2 projektových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou financovány z disponibilních prostředků FMP a realizovány do konce října 2022. →Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021–2027 LP CZ EuroregionČíst dále »Euroregion Krušnohoří: VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

    Euroregion Krušnohoří: JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

     Jednání valné hromady Euroregionu Krušnohoří dne 27.5.2022 tradičně předcházelo zasedání rady, která měla na svém programu zprávu o činnosti jednatelství a přípravu valné hromady. Rada ve svém usnesení následně vzala na vědomí ukončení členství společnosti CELIO, a.s a ukončení delegace Ing. Reného Konečného v radě.Číst dále »Euroregion Krušnohoří: JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

     Euroregion Krušnohoří: SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA KRUŠNOHORSKÝ STADION V AUE

      Jednání sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se konalo 3.5. 2022 v Aue, přímo v nově rekonstruovaném krušnohorském stadionu.  V současné době se používá hlavně pro fotbalové zápasy a je domovským stadionem FK Erzgebirge Aue a pojme 16 485 lidí. Pro členy komise byla připravena na závěr jednání prohlídkaČíst dále »Euroregion Krušnohoří: SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA KRUŠNOHORSKÝ STADION V AUE

      Euroregion Krušnohoří: KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

       Na Krajském úřadě Ústeckého kraje zasedala 28. 4. 2022 komise krizového řízení Euroregionu Krušnohoří. Komise se seznámila se stavem přípravy nového dotačního programového období přeshraniční spolupráce 2021+ a kladně posoudila malý projekt Přeshraniční hasičská soutěž. Projekt podal na saské straně Dobrovolný spolek hasičů Großolbersdorf. ObsahemČíst dále »Euroregion Krušnohoří: KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

       Euroregion Krušnohoří: RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

        Na pozvání města Oseka se konala rada Euroregionu Krušnohoří dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvodu jednání radu pozdravil starosta Ing. Jiří Macháček a poté předal slovo Dr. Koskovi, správci a předsedovi Spolku přátel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s historií kláštera a po skončení jednáníČíst dále »Euroregion Krušnohoří: RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

        Euroregion Krušnohoří: KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

         Komise zasedala dne 7.4.2022 v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří. Nejprve nás paní Martina Černá seznámila s činností centra https://www.ecmost.cz/, které funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od roku 2000 a je jedním z je odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě.Číst dále »Euroregion Krušnohoří: KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV